Artykuł treść

 

Aktualności
Afrykański pomór świń u dzików

18 luty 2014r.

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

 
 
 
Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

05 luty 2014r.

Nadleśnictwo Drawno informuje, że zgodnie z wymogami FSC (wskaźnik 6.4.1.1) zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. 

Wykaz ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa – plik do pobrania – tabela.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji. 

Osobami do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych są: 

- z ramienia Nadleśnictwa Drawno – Adam Wasieczko, tel. 957682041 wew. 334, 

e-mail: adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl, 

- z ramienia RDLP w Szczecinie – Edyta Kowalczyk, tel. 914328773, e-mail: ochrona@szczecin.lasy.gov.pl.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: drawno@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania - formularz) w terminie do 27.02.2014r.

 
 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) – konsultacje społeczne

21 styczeń 2014r.

Nadleśnictwo Drawno informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes), zgodnie ze standardami FSC, adaptowanymi do warunków Polski.

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) 

w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska” - plik do pobrania.

Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Drawno.:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach przyrody

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków 

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (obszary Natura 2000 powyżej 10 tys. ha)

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Drawno przedstawia się następująco - plik do pobrania - tabela.

Rozmieszczenie graficzne lasów HCVF w Nadleśnictwie Drawno - poniżej pliki do pobrania:

HCFV 1.8

HCVF 3.8

HCVF 4.8

HCVF 6.8

Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych, jako lasy HCVF, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np.rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi w trakcie rewizji planu urządzenia lasu.

Osobami do kontaktu w sprawie identyfikacji i kategoryzacji lasów HCVF są:

- z Nadleśnictwa Drawno - Adam Wasieczko tel. 957682041 wew. 334, e-mail: adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl,

- z RDLP w Szczecinie – Edyta Kowalczyk, tel. 914328773, e-mail:ochrona@szczecin.lasy.gov.pl.

Uwagi i własne propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: drawno@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania - formularz) w terminie do 11.02.2014r.

 Sprzedaż Choinek

12 grudnia 2013r.

Detaliczne ceny netto choinek obowiązujące od 12 grudnia 2013r. :

Lp

Wysokość w

metrach

cena netto

VAT 23%

cena za 1 szt. z VAT

1.

0.3-0.9

8,13

1,87

10.00

2.

1.0-1.5

16.26

3,74

20.00

3.

1.6-2.5

24,39

5,61

30.00

4.

2.6-3.5

35,52

7,48

40.00

5.

3.6-5.0

81,30

18,70

100.00

6.

5.1-10.0

162,60

37,40

200.00

 

Cennik do pobrania: kliknij tutaj

 Święty Mikołaj

12 grudnia 2013r.

Święty Mikołaj przyjął rolę ambasadora Europejskiego Tygodnia Leśnego. Prosto z Rovaniemi - fińskiego miasteczka leżącego na kole - podbiegunowym -- zwraca się do dzieci mówiąc o znaczeniu lasów. Od zamierzchłych czasów las zapewniał schronienie przed zimnem, dawał pokarm i leczył. Jest domem dla zwierząt. Lasy są prawdziwym, magicznym darem. Są darem życia.

 
Wizyta w leśnej szkole 

24 października 2013r.

W dniu 24 października uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Drawnie zawitali w leśnej szkole. Tu odbyła się krótka pogawędka na temat drzew i zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Spotkanie było podsumowaniem bloku zajęć tematycznych o lasach. Dalej uczniowie udali się na miejsce biwakowania ,,Drewniany Most”, by tam przy ognisku zakończyć swoją ,,zieloną edukację”.

Święto Drzewa w Przedszkolu

23 października 2013r.

W dniu 23 października obchodzone było święto Drzewa w Przedszkolu Miejskim w Drawnie. Z tej okazji dzieci przybyły na szkółkę leśną Zdanów, gdzie wysłuchały informacji na temat produkcji szkółkarskiej, które przekazał specjalista SL. Następnie dzieci wraz z opiekunami udały się na powierzchnię leśną zlokalizowaną w Leśnictwie Zdanów w oddziale 128j. Tam pod okiem miejscowego leśniczego – Pana Wojciecha Herba każde z dzieci z pomocą rodziców wysadziło po kilka sadzonek dębu. Tradycyjnie spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek na szkółce. 

Festiwal Piosenki Papieskiej 

18 października 2013r.

W dniu 18 października w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbył się II Festiwal Piosenki Papieskiej. Organizatorem imprezy był DOK wraz z parafią rzymsko-katolicką w Drawnie. Festiwal miał na celu przybliżenie postaci i nauczania Jana Pawła II. W tym roku do konkursu zgłosiło się 35 uczestników z różnych miejscowości. Nasze nadleśnictwo ufundowało dla zwycięzców nagrody książkowe.

Święto Drzewa

18 października 2013r.

W dniu 10 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku odbyła się XI edycja Święta Drzewa. W tym roku obchodzone było w odmiennej formie. Wychowankowie ośrodka podzieleni zostali na 3 grupy i każda z nich wykonywała inne zadanie. Część uczniów pojechała na szkółkę leśną, gdzie pod okiem leśniczego zwiedzała szkółkę nadleśnictwa. Tam też usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat produkcji materiału sadzeniowego wykorzystywanego do odnowień powierzchni zrębowych. Druga z grup wraz z opiekunem dokonała pomiaru okazałych drzew rosnących nieopodal ośrodka i próbowała określić ich wiek. Ostatnia z grup pod okiem lidera edukacji czyściła budki lęgowe dla ptaków zawieszone w pobliżu ośrodka. Czego w tych budkach nie było. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja przyrody. Podsumowaniem zajęć był apel, na którym każda z grup zaprezentowała wykonane przez siebie drzewo. 

Spotkanie z zimorodkiem

8 października 2013r.

W dniu 4 października w siedzibie nadleśnictwa odbyła się prelekcja na temat zimorodka. Wygłosił ją ornitolog ze stacji ornitologicznej w Gdańsku – Pan Roman Kucharski, który w bieżącym roku badał populację gatunku w Drawieńskim Parku Narodowym oraz nad brzegiem rzeki Korytnicy. Zarówno Drawa jak i Korytnica stanowią dogodne miejsce do bytowania tego naturowego gatunku. Biorący udział w prelekcji pracownicy DPN-u i nadleśnictwa wysłuchali informacji na temat zimorodka:  gdzie żyje, dokąd migruje, jak zdobywa pokarm, co mu zagraża i wiele innych ciekawostek na temat gatunku. Przekazane informacje uzupełnione były ciekawymi filmami.

 

Konkurs drwali

8 października 2013r.

W dniu 26 września na terenie Nadleśnictwa Drawno Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie zorganizowała zawody drwali. Konkurs adresowany był do pracowników Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace w Nadleśnictwach: Bierzwnik, Choszczno i Drawno. Podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części – teoretycznej, zorganizowanej w kwaterze myśliwskiej w Borowcu – biorący udział w zawodach przedstawiciele zul-i odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy przy pozyskaniu drewna. W części drugiej – praktycznej - przeprowadzonej na powierzchni zrębowej Leśnictwa Borowiec, zawodnicy wykazywali się umiejętnościami prawidłowej techniki przy ścince i okrzesywaniu drzew. Ich umiejętności oceniało jury złożone z przedstawicieli PIP, pracowników RDLP i nadleśnictw. W trakcie zawodów Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprezentowało pokaz udzielania pierwszej pomocy  a po powrocie do kwatery odbyła się prelekcja na temat chorób przenoszonych przez kleszcze, którą wygłosiła przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. Ostatnim punktem był wykład na temat zasad certyfikacji FSC i PEFC, który wygłosił pracownik RDLP. Celem konkursu było podniesienie wiedzy, świadomości i bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna. 

Pielgrzymka Leśników

24 wrzesień 2013r.

W dniu 21 września na Jasnej Górze zgromadzili się leśnicy z całej Polski na XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Leśników. Wizyta ta była okazją do spotkania z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz z Ministrem Środowiska. Nasze nadleśnictwo reprezentowało 19 pracowników. 

Mistrzostwa Drawna w grzybobraniu

24 wrzesień 2013r.

W dniu 21 września odbyły się VIII otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Tradycyjne zawody te przeprowadzone zostały w lasach Nadleśnictwa Drawno i Nadleśnictwa Głusko. Podsumowanie imprezy, wzorem lat ubiegłych, miało miejsce na polu biwakowym Sówka zlokalizowanym nad rzeką Korytnicą w Leśnictwie Jaźwiny. W mistrzostwach udział wzięło około 150 osób, głównie mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Jak co roku przeprowadzonych zostało kilka konkursów. Nadleśnictwo Drawno, jako jeden ze współorganizatorów, odpowiadało za przygotowanie i przeprowadzenie testu wiedzy o grzybach i grzybobraniu. Poza tym rozegrany został konkurs literacki opiewający przyrodę Ziemi Drawieńskiej oraz konkurs kulinarny. Ponadto odbył się konkurs na największą ilość zebranych grzybów -,,króla grzybobrania” oraz na najbardziej dorodny okaz grzyba. Wszyscy biorący udział w mistrzostwach na zakończenie imprezy wspólnie świętowali przy ognisku zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, które jest głównym organizatorem tej corocznej imprezy. 

Sprzątanie Świata 2013

24 wrzesień 2013r.

W dniu 20 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku wraz z wychowawcami uczestniczyli w XX edycji Sprzątania Świata, które w tym roku obchodzone było pod hasłem: ,,Odkrywamy czystą Polskę, odkrywamy czysty las”. Z tej okazji wychowankowie udali się pod okiem pracownika nadleśnictwa do lasu, by zebrać śmieci z leśnych miejsc postoju i z terenów przyległych. Poprawił się stan czystości naszych lasów, gdyż zebrano o połowę mniej śmieci niż w latach poprzednich.  Nagrodą za wykonaną pracę było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek ufundowane przez nasze nadleśnictwo. 

Dożynki w Drawnie

19 września 2013r.

W dniu 14 września 2013 roku na placu przy Urzędzie Miejskim w Drawnie odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Parafialnym w Drawnie, po której korowód dożynkowy z wieńcami gminnymi i powiatowymi przemaszerował pod mobilną scenę, gdzie Burmistrz Drawna wraz ze Starostą Choszczeńskim dokonali oficjalnego otwarcia dożynek. Na placu rozlokowane były liczne stoiska wystawiennicze reprezentujące różne stowarzyszenia i organizacje. Wśród nich znalazło się także stanowisko naszego nadleśnictwa. Można w nim było uzyskać wyczerpujące informacje na temat drawieńskich lasów, zabrać gadżety promocyjne, a dla najmłodszych uczestników przygotowane zostały liczne konkursy, za udział w których każdy otrzymywał nagrodę. Obok naszego namiotu znajdowały się stoiska Nadleśnictwa Drawsko (RDLP Piła), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Drawieńskiego Parku Narodowego. Niespodzianką był poczęstunek pieczonym dzikiem rozdawanym przed naszym namiotem. 

Międzynarodowe obozy naukowe w Nadleśnictwie Drawno

10 sierpnień 2013r.

W miesiącach sierpień i wrzesień br. na terenie Nadleśnictwa Drawno odbywają się międzynarodowe obozy naukowe ostatniej już (trzeciej) edycji projektu „Forseen POMERANIA”. Badania prowadzone w trakcie obozów mają  pomóc w opracowaniu transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania. Praktycznym wynikiem realizowanego projektu jest m.in. zastosowanie metod teledetekcyjnych w celu wypracowania metody szacowania drzewnych zasobów sortymentowych oraz surowców energetycznych w lasach. W obozach uczestniczą osoby z różnych stron świata, w tym studenci z Hiszpanii, Nigerii, Niemiec, Turcji i Polski. Wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w badaniach oraz warsztatach prowadzonych przez gości specjalnych. Jednym z nich jest Martin Isenburg, założyciel firmy Rapidlasso GmbH i twórca programu LAStools służącego do przetwarzania chmury punktów pochodzących ze skanowania laserowego. W trakcie zajęć kameralnych studenci mają możliwość samodzielnego zapoznania się z działaniem systemu LAStools i sposobności jego zastosowania w leśnictwie. Uczestnicy obozu mają okazję zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu GIS oraz  lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) dzięki zajęciom prowadzonym przez przedstawicieli firmy ESRI Polska. Obozowicze mogą przekonać się „na własnej skórze” o możliwościach wykorzystania naziemnego skanera laserowego dzięki pokazowi dr. Pawła Strzelińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Oprócz warsztatów studenci biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, które polegają na ścince i frakcjonowaniu drzew modelowych, a następnie ich zmierzeniu i zważeniu oraz pobraniu prób w celu określenia ich suchej masy w laboratorium. Po pracy terenowej uczestnicy mają możliwość podzielenia się informacjami m.in. na temat rodzimej kultury krajów z których pochodzą, narodowych potraw, zwyczajów. Zwieńczeniem obozów jest spływ kajakowy Korytnicą, który ukazuje w pełni piękno polskiej przyrody. Położenie obszaru badań na terenie Pojezierza Drawskiego, w połączeniu ze sprzyjającą pogodą sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, nad dumą tego regionu, czyli nad malowniczymi jeziorami w okolicy.

Obozy ForseenPOMERANIA Camp organizowane są w ramach projektu  unijnego Interreg IVA, realizowanego przez RDLP w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania”.

 Tekst źródłowy: www.szczecin.lasy.gov.pl
 
Pożyteczne wakacje

19 lipca 2013r.

W dniu 18 lipca 2013 roku 20 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w rowerowej wycieczce po terenie naszego nadleśnictwa. Zajęcia zorganizowane zostały przy współpracy rady sołeckiej sołectw: Drawno, Kolonie i Zdanów, które przez dwa tygodnie realizowały unijny projekt: "Pożyteczne Wakacje". Głównym celem wyprawy był projektowany rezerwat "Czarne torfowisko". Trasę wycieczki udało się tak zaplanować, by pokazać także inne uroki przyrodnicze, kulturowe i turystyczne naszej pięknej okolicy. Na zakończenie rowerowych zmagań po leśnych drogach oraz podsumowaniem zdobytej wiedzy było wspólne pieczenie kiełbasek w miejscu odpoczynku "Harcówka".

 
 
Wilczym tropem

24 czerwiec 2013r.

W dniu 24 czerwca leśniczy Leśnictwa Barnimie podczas wykonywania codziennych obowiązków napotkał na jednej z dróg leśnych odchody, prawdopodobnie wilka. Weryfikacja terenowa dokonana przez pracownika nadleśnictwa potwierdziła przypuszczenia leśniczego. Pobrana została próbka i przekazana do badań genetycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie dla Natury ,,Wilk”.

Rajd po Ziemi Drawieńskiej

22 czerwiec 2013r.

W dniach 21-22 czerwca 2013 roku po raz XIV odbył się turystyczny rajd po Ziemi Drawieńskiej. Głównym organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej. Celem rajdu było propagowanie czynnego wypoczynku, krajoznawstwa i turystyki oraz poznawanie urokliwych terenów naszego województwa jak też piękna przyrody z terenu Nadleśnictwa Drawno i Drawieńskiego Parku Narodowego oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Uczestnicy rajdu poza dobrą zabawą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat walorów przyrodniczych i historycznych naszej okolicy. Jak co roku uczestnicy mieli kilka tras do wyboru: pieszą, rowerową, samochodową i kajakową. Pokonać je można było indywidualnie lub w grupach zorganizowanych w różnym wieku. 

Otwarcie rajdu miało miejsce w piątek wieczorem na wzgórzu zamkowym w Drawnie. Inauguracji dokonał prezes TPZD – Pan Marian Kuc. Dla uczestników przygotowane zostało ognisko. W sobotni poranek zapisani uczestnicy rajdu stawili się na liniach startu poszczególnych tras. Jako pierwsza wyruszyła trasa samochodowa. Po losowaniu numerów startowych załogi przystąpiły do rozwiązania testu ekologicznego, po którym udali się na trasę, która w tym roku biegła urokliwymi zakątkami Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa kajakowa biegła szlakiem wodnym Drawy.  Biorący w niej udział podziwiali piękno przyrody na odcinku od mostu w Prostyni do miejsca biwakowania ,,Drewniany Most” zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Drawno nad brzegiem rzeki Drawy nad Jeziorem Grażyna. Tam też dla uczestników rajdu odbył się test ekologiczny i wiedzy o Drawnie. 

Trasa rowerowa swój początek miała na Placu Wolności w Drawnie i prowadziła do miejscowości Borowiec, gdzie na przystani wodnej rozegrany został test ekologiczny Dalej biegła szlakiem im. Stefana Czarneckiego do wsi Barnimie, a potem przez Dominikowo na miejsce zbiórki w Drawnie. Trasa piesza dla amatorów pieszych wędrówek oraz nording walking biegła kilkunastokilometrowym odcinkiem wzdłuż urokliwych brzegów rzeki Drawy. Biorący w niej udział odwiedzili ścieżkę przyrodniczą na ,,Czarne Torfowisko” i posługując się mapką wędrowali leśnymi drogami, by w wyznaczonym czasie dotrzeć do linii mety.

Trasa piesza dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci klas II-IV prowadziła ścieżką przyrodniczą ,,Barnimie”. Tam też pod wiatą edukacyjną DPN-u w miejscu dawnej szkółki Nadleśnictwa Drawno, przeprowadzony został test edukacyjny dla najmłodszych uczestników. 

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom obiad. O godz. 16-tej na skwerze pod Urzędem Miejskim nadszedł czas na podsumowanie rajdu. Dla zwycięzców w poszczególnych trasach czekały atrakcyjne nagrody. Pogoda dopisała i humory rajdowiczów również. Do zobaczenia za rok podczas XV rajdu po naszej pięknej okolicy. W tym roku pobity został rekord osób uczestniczących w rajdzie, który przekroczył liczbę 350 osób. 

 
Dzień Dziecka w Borowcu

13 czerwiec 2013r.

W dniu 13 czerwca uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Drawnie obchodzili Dzień Dziecka. Impreza odbywała się na terenie nadleśnictwa, przy kwaterze myśliwskiej w Borowcu. Na uczestników czekało wiele atrakcji, między innymi strzelanie do tarczy oraz zespołowe gry i zabawy sprawnościowe. Nadleśnictwo ufundowało uczestnikom mały poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili. 

 
XIII Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

06 czerwiec 2013r.

W dniu 6 czerwca na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku odbył się XIII Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzieci i młodzież z ośrodka przygotowały teatrzyk zamkowy ,,Legendy znad Drawy” a potem zaproszone grupy gości z różnych placówek otrzymały karty uczestnika i przystąpiły do realizacji zadań na przygotowanych stanowiskach. Trzeba było między innymi naprawić rower czy rozbić namiot. Na zorganizowanym przez nadleśnictwo stanowisku dotyczącym przyrody naszej okolicy każda z grup musiała rozwiązać przygotowane zadania. Uczestnicy rozwiązywali zagadki i krzyżówkę, układali pocięty obrazek i malowali przygotowane obrazki. Nie było wcale łatwo, bo czasami pytania były podchwytliwe. 

 
 
Dzień Dziecka w Barnimiu

02 czerwiec 2013r.

W dniu 2 czerwca na boisku sportowym w Barnimiu pod hasłem ,,Bądźmy razem” odbył się po raz XVII festyn z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku dla najmłodszych czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów m.in.: zabawy na dmuchanych zamkach i skakańcach, przejażdżki kucykami, pokaz sprzętu policyjnego KPP w Choszcznie, pokaz sprzętu strażackiego z komendy Powiatowej PSP w Choszcznie, pokaz sprzętu wojskowego i lot balonem. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko loterii fantowej, gdzie każdy los był pełny a nagroda główną były 3 rowery górskie. Nadleśnictwo Drawno było jednym ze sponsorów imprezy. Pracownicy przygotowali stoisko promocyjne, na którym uzyskać można było wyczerpujące  informacje na temat działalności nadleśnictwa a dla najmłodszych czekały gadżety reklamowe i kosz pełen cukierków.

 
Zawody tropowców i posokowców

26 maj 2013r.

W dniu 15 czerwca na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno, przy kwaterze myśliwskiej w Borowcu odbył się I Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat nad zawodami objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W zawodach startowało 14 psów: 4 posokowce i 10 tropowców. Po otwarciu zawodów nastąpiło losowanie numerów startowych, po którym biorące w konkursie udział psy, przystąpiły do pracy. Oceniane były w kilku konkurencjach. Jedną z nich było odłożenie psa (luzem lub na otoku). Następnie ocenie podlegała praca psa na ścieżce tropowo-farbowanej (luzem lub na otoku), współpraca z przewodnikiem i posłuszeństwo oraz zachowanie przy martwej zwierzynie. Dodatkowe punkty uzyskać można było za oznajmianie lub oszczekiwanie. W klasyfikacji końcowej wśród tropowców I miejsce zajął gończy polski – Bazyl – Pana Bartłomieja Barana ze Szczecina uzyskując maksymalną liczbę 120 pkt. Na drugim miejscu uplasował się gończy polski – Nagat – Pana Rafała Pluto-Prondzyńskiego z Miastka zdobywając 100 pkt. Trzecie miejsce zajął Cocker Spaniel Angielski – Dayen – Pani Renaty Wronieckiej ze Szczecina zdobywając 92 pkt. Wśród posokowców najlepszym okazał się posokowiec bawarski – Ksena – Pana Józefa Żurowskiego ze Szczecina zdobywając maksymalną liczbę 120 pkt. Drugi był posokowiec bawarski – Fata – Pana Andrzeja Filipiak z Silnowa, który uzyskał 100 pkt. Na trzecim miejscu z liczbą 100 pkt. uplasował się posokowiec hanowerski – Majsi – Pana Romana Dywel ze Złotowa. Po zakończeniu zawodów zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz otrzymali drobne upominki.


 
 
 
 
 
Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców
11 czerwiec 2013r. 

W dniu 15 czerwca w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno w miejscowości Borowiec odbędzie się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców. Zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie kynologicznej. Do Państwa dyspozycji pozostaje Dworek Myśliwski położony w miejscu imprezy. Więcej informacji na temat oferty Dworku Myśliwskiego: 

http://www.szczecin.lasy.gov.pl/web/drawno/noclegi-drawno-pokoje-borowiec 

 
 
Osłonkowy zawrót głowy

17 maj 2013r.

W dniach 14 i 16 maja sześcioosobowa grupa dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku pod okiem wychowawcy i leśnika sprzątała plastykowe osłonki chroniące drzewa przed spałowaniem. Spadające osłonki zaśmiecają nasze lasy i wywołują niekorzystne oddziaływanie estetyczne. Zajęcia mają charakter proekologiczny. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zbierają osłonki leżące na ziemi oraz zdejmują te, które jeszcze pozostały na drzewach. Tym sposobem kolejne 8,85 ha młodników zostało uwolnione ze śmieci a od początku akcji wychowankowie ośrodka uporządkowali las z osłonek na obszarze 27,34 ha. Każdy wyjazd zakończony jest pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez nadleśnictwo.

 
 
 
Nietoperze pod lupą
17 maj 2013r.

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie zespół badawczy Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie realizował temat badawczy: ,,Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów”. Prace prowadzone będą w drzewostanach sosnowych na wybranych powierzchniach różnych faz rozwojowych drzewostanu. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014 i obejmował będzie 40 wytypowanych powierzchni z terenu Nadleśnictw: Drawno i Kalisz Pomorski wytypowanych w ramach kompleksu leśnego Puszcza Drawska.

 
 
Zdejmowanie osłonek

10 maj 2013r.

W dniach 8-9 maja kilkuosobowa grupa dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku pod okiem wychowawcy i leśnika sprzątała plastykowe osłonki chroniące drzewa przed spałowaniem. Praca polegała na zebraniu leżących na ziemi oraz zdjęciu tych, które jeszcze pozostały na drzewach. Spadające osłonki, w założeniu biodegradowalne, zaśmiecają nasze lasy, stąd w ramach zajęć proekologicznych wychowankowie ośrodka chętnie biorą udział w zbieraniu tych odpadów. Każdy wyjazd zakończony jest wspólnym pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem. 

 
 
 
Zwalczanie Barczatki Sosnówki

10 maj 2013r.

W dniach 25 kwietnia – 2 maja na terenie nadleśnictwa przeprowadzone zostały agrolotnicze zabiegi zwalczania gąsienic barczatki sosnówki. Barczatka jest szkodnikiem pierwotnym zjadającym igły drzew leśnych. Jej nadmierna liczebność tzw. gradacja doprowadzić może do całkowitego zjedzenia igieł, czyli do powstania tzw. gołożerów. Ograniczanie liczebności gąsienic żerujących w koronach drzew przeprowadzone zostało w miejscach jej masowego występowania. Zabiegiem objęte zostało około 5 tyś hektarów powierzchni leśnej

 
Zawody strzeleckie

10 maj 2013r.

W dniu 27 kwietnia w Bogdańcu odbyły się Otwarte Zawody w Strzelectwie My śliwskim o Puchar Dyrektora RDLP w Szczecinie. Nasze Nadleśnictwo reprezentowali Panowie: Jan Grzyś – z-ca nadleśniczego, Janusz Sokołowski – sekretarz, Roman Grygorcewicz – leśniczy Leśnictwa Prostynia. W klasyfikacji końcowej drużyna z Drawna zajęła V miejsce a w klasyfikacji indywidualnej Panowie zajęli 22, 24 i 28 miejsce. 

 
Dzień Leśnika w Lubieniowie

10 maj 2013r.

W dniu 24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lubieniowie odbyły się zajęcia edukacyjne przybliżające pracę leśników oraz ich rolę w społeczeństwie. Spotkanie z leśnikami w szkole było podsumowaniem cyklu zajęć na temat lasów. Zajęcia poprawidziła podleśniczy Jolanta Ptak oraz strażnik leśny Dariusz Maciejewski. 

 
 
 
Dzień Ziemi

10 maj 2013r.

W dniu 22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku odbyły się zajęcia edukacyjne. Wychowankowie ośrodka wraz z wychowawcami przez cały rok podejmują szereg działań ekologicznych, zbierając m.in. zużyte baterie, puste tonery od drukarek, plastykowe nakrętki, tak więc ten dzień uczczony został zajęciami na temat zająca. Zaprezentowany został film przyrodniczy pt.: ,,Zając i jego środowisko”, po którym wspólnie rozwiązywaliśmy quizy na temat tego gatunku. Następnie uczniowie pokolorowali obrazki przedstawiające bohatera filmu. 

 
 
 

Lotnicza akcja chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych

24 kwiecień 2013r. 

UWAGA !!! 

Lotnicza akcja chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych

WSTĘP WZBRONIONY

w okresie od 25.04-15.05.2013 r.

Lokalizacja zabiegu - Nadleśnictwo Drawno, obręb leśny Dominikowo, Leśnictwa: Dominikowo i Międzybór , oraz obręb leśny Drawno, leśnictwa; Borowiec, Barnimie, Brzeziny 

·      Gmina Drawno - lasy na pow. ok. 5190 ha położone w okolicach miejscowości: Dominikowo, Chomętowo, Niemieńsko, Jaźwiny, Sówka i Nowa Korytnica, Borowiec, Barnimie, Brzeziny, Gack, Żółwinko.

·      Gmina Kalisz Pomorski – lasy o pow. 390 ha, położone w okolicach miejscowości Dębsko

Środki przewidziane do zastosowania:

·      Mospilan 20 SP w dawce 0,30 kg/ha: działa szkodliwie na drogi oddechowe i po połknięciu, działa szkodliwie na organizmy wodne, nieszkodliwy dla pszczół: okres karencji (runo leśne) - 14 dni, okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół - nie dotyczy .

·      Dimilin 480SC w dawce 0,1 l / ha (niesklasyfikowany jako toksyczny dla ludzi, dla organizmów wodnych toksyczny, dla pszczół bardzo toksyczny).

·      Ikar 95 EC w dawce 1l/ha: nieszkodliwy dla ludzi i pszczół, działa szkodliwie na organizmy wodne

Sprzęt lotniczy: samolot Dromader

Lokalizacja lądowiska – Leśna  Baza Lotnicza w Lipkach Wielkich

Zabiegi wykonywane będą w godzinach rannych i wieczornych, w bezdeszczowe i bezwietrzne dni. Prosi się zapobiegawczo o zabezpieczenie pasiek w pobliżu terenów objętych zabiegami. Mapy z lokalizacją zabiegów dostępne w sołectwie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno


 
 Turniej piłki halowej
20 kwiecień 2013r.

W dniu 20 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Karwin odbyła się ósma edycja turnieju piłki halowej o Puchar Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka. W rozgrywkach startowało 9 drużyn. Reprezentanci naszego nadleśnictwa w klasyfikacji końcowej zajęli VII miejsce.

 
 
 
III Rajd Powitanie Wiosny
08 kwiecień 2013r. 
,,Chcesz aktywnie wypoczywać, ruszaj z nami świat zdobywać, nie siedź w domu, nie narzekaj, zabierz kije i nie zwlekaj.... „ pod takim hasłem w dniu 6 marca odbył się III rajd ,,Powitanie Wiosny”. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej. Adresowana była ona do wszystkich ceniących sobie aktywny wypoczynek. Na miejscu zbiórki nie zabrakło miłośników pieszych i rowerowych wędrówek oraz uprawiających nordic walking. Tegoroczna trasa wiodła z rynku w centrum Drawna do parku przy kwaterze myśliwskiej w Borowcu. Tam też przy ognisku odbyła się ceremonia spalenia greckiej bogini zimy – Marzanny. Po posiłku wśród uczestników rajdu przeprowadzone został liczne konkursy. W konkursie literackim zwyciężyła Ada Gdaniec. W konkursie drużynowym na temat wiosny wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, stąd organizatorzy przyznali wszystkim tytuł zwycięzcy. Największe zainteresowanie wzbudził konkurs: rzut śnieżką do słupa. Po kilku dogrywkach wyłoniono zwycięzcę - Panią Małgorzatę Bonczek. Drugie miejsce zajął prezes TPZD – Pan Marian Kuc. 

  
 
Dzień Kobiet
18 marzec 2013r. 
 W dniu 8 marca w kwaterze myśliwskiej w Borowcu odbył się Dzień Kobiet. W tym wyjątkowym dniu Pan Nadleśniczy złożył wszystkim Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty. W miłej atmosferze, przy zorganizowanym poczęstunku, Panie obejrzały film ,,Operacja Argo”.
 
 
 
 
Pożegnanie pracownika
27 luty 2013r. 
W dniu 22 lutego w kwaterze myśliwskiej w Borowcu odbyło się oficjalne pożegnanie Pana Bolesława Wiącek, który z dniem 1 stycznia 2013 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Pan Bolesław, absolwent Technikum Leśnego imienia inż. Jana Kloski w Goraju, zawodowo był związany z lasami od 1 lipca 1966 roku, kiedy to rozpoczął staż przygotowujący do pracy w Lasach Państwowych w Nadleśnictwie Kiełpino. Po zakończeniu stażu i odbyciu obowiązkowej służby wojskowej zatrudniony został jako podleśniczy. Z dniem 1 lipca 1971 roku powołany został na stanowisko leśniczego Leśnictwa Zdanów Nadleśnictwa Kiełpino. Po reorganizacji jednostek LP w 1972 roku i po włączeniu Nadleśnictwa Kiełpino w struktury Nadleśnictwa Drawno, Pan Wiącek otrzymał stanowisko leśniczego technologa. Z dniem 1 marca 1984 roku powołany został na stanowisko leśniczego Leśnictwa Drawa, które pełnił do czasu zakończenia kariery zawodowej. Odznaczał się dużą aktywnością zawodową oraz wiedzą wspartą latami praktyki i licznymi kursami i szkoleniami. W uroczystości pożegnania udział wzięli: Pan Nadleśniczy – Włodzimierz Rocławski, Zastępca Nadleśniczego, inżynierowie nadzoru, przewodnicząca związków zawodowych oraz pracownicy służby leśnej Nadleśnictwa Drawno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śladami wilka
27 luty 2013r. 
Na terenie nadleśnictwa przez cały rok prowadzone są prace związane z monitorowaniem wilków. W miesiącu lutym wilki obserwowane był na terenie Leśnictw: Prostynia i Brzeziny. Pracownicy służby leśnej odnajdowali tropy pozostawione na śniegu oraz dokonywali obserwacji bezpośrednich tego gatunku. W Leśnictwie Dominikowo znalezione zostały szczątki jelenia-cielę, który padł łupem tego drapieżnika.

 

 
Ferie w lesie - sprawozdanie
14 luty 2013r. 
W drugim tygodniu ferii odbyły się warsztaty przyrodnicze zorganizowane przy współpracy Drawieńskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Drawieńskiego Ośrodka Kultury i Nadleśnictwa Drawno. Podczas zajęć zaprezentowane zostały filmy przyrodnicze na temat Drawieńskiego Parku Narodowego oraz gospodarki łowieckiej w Lasach Państwowych. Prowadzący zajęcia przygotowali szereg ciekawych prelekcji na temat skarbów otaczającej nas przyrody. Część zajęć przeprowadzona została w terenie. Podczas wizyty w parku uczestnicy warsztatów zaobserwowali tropy wilków i wydry a w czasie pieszej wędrówki po terenie nadleśnictwa udało się naocznie zobaczyć watahę dzików. Ciekawych informacji na temat drawieńskich lasów udzielił Zastępca Nadleśniczego – Pan Jan Grzyś. Atrakcją była możliwość wyłożenia karmy wokół paśnika i na poletku łowieckim. Po wspólnym pieczeniu kiełbasek przy kwaterze myśliwskiej w Borowcu, czas przy ognisku umilał Pan Wojciech Gdaniec, który omówił i zagrał sygnały myśliwskie. Atrakcją była możliwość zobaczenia dwóch puszczyków siedzących w kominie. Podsumowanie warsztatów miało miejsce w siedzibie parku, gdzie biorący udział w zajęciach wykonali plakaty tematyczne i rzeźby z masy solnej. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek przygotowane przez organizatorów. Zajęcia okazały się doskonałym pomysłem do spędzenia ferii dla osób pozostających w domu.
 

 

 

 

 

 

 
Wilczym tropem
14 luty 2013r. 
W dniu 4 lutego na terenie nadleśnictwa zaobserwowana została wilcza wataha. Grupa wilków odwiedziła tym razem północną część naszego nadleśnictwa. Pracownicy służby leśnej podążając za ich tropem oszacowali ich liczebność na 4-5 osobników. Najprawdopodobniej wilki zawędrowały gościnnie na nasz teren z poligonu drawskiego. Gatunek ten na terenie województwa zachodniopomorskiego objęty jest całorocznym monitoringiem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

 
Ferie w lesie – zaproszenie!
18 stycznia 2013r.
 
W dniu 7 lutego w Borowcu odbędą się zajęcia prowadzone w ramach warsztatów przyrodniczych, które organizuje Drawieński Park Narodowy i Szkoła Podstawowa w Drawnie przy współpracy z Nadleśnictwem Drawno i Drawieńskim Ośrodkiem Kultury. Warsztaty będą trwały od godz. 1000 do godz. 1400 dla uczniów klas III-VI. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy u Pani Jolanty Grzyś ze Szkoły Podstawowej lub u Pani Ewy Wnuk-Gławdel z Drawieńskiego Parku Narodowego.
 
Organizatorzy przewidzieli:
- przejazd do Borowca
- prelekcję na temat zwyczajów łowieckich
- wyjazd na poletko łowieckie w celu dokarmiania zwierzyny
- film o tematyce łowieckiej
- ognisko i pieczenie kiełbasek
 
Przejazd spod siedziby dyrekcji DPN do Borowca i powrót do Drawna organizuje DPN. Kiełbaski zapewnia nadleśnictwo.

 

 
Zimowe tropienie wilka

18 stycznia 2013r.

W dniu 17 stycznia na terenie nadleśnictwa przeprowadzona została zimowa inwentaryzacja wilka. Monitoring prowadzony jest na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie monitoringu wilka na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obserwacje prowadzone są na wspólnie wyznaczonych transektach i odbywają się w ustalonych rejonach obserwacji. Dla naszego rejonu, w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Bierzwnik i Głusko, koordynatorem akcji jest Drawieński Park Narodowy. W tropieniu biorą udział również nadleśnictwa: Kalisz Pomorski, Tuczno i Człopa. Akcję przeprowadza się po opadach śniegu, w terminie wskazanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Tropienia polegały na przejściu obserwatorów po wyznaczonych transektach i zebraniu informacji na temat populacji wilków. Prowadzone obserwacje maja na celu potwierdzenie występowania tego gatunku na naszym terenie oraz ustalenie jego liczebności.
 
 
 
2013 Nadleśnictwo Drawno