W dniach od 29 listopada do 01 grudnia 2010r. w obwoadzie łowieckim nr 197 OHZ Wałcz odbyło się kolejne polowanie zbiorowe metodą szwedzką. Polowanie z pełną oprawą myśliwską w którym udział wzięło blisko 40 myśliwych. 

Nie posiadasz wymaganych ról, aby uzyskać dostep do tego portletu.

Z początkiem października rozpoczyna się okres polowań zbiorowych. Pierwszy raz w historii OHZ 197 zdecydowaliśmy się na zorganizowanie pierwszego w sezonie 2010/11 polowania zbiorowego, które po wcześniejszym przeszkoleniu myśliwych i obsługi oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa przeprowadziliśmy w dniach 14-16 października 2010r. W polowaniu wzięło udział siedmiu myśliwych. Jednakże Św. Hubert- patron myśliwych- nie był zbyt łaskaw, dla ów myśliwców- co być może spowodowane było obecnością zwierzyny w owym czasie w łanach kukurydzy. Polowanie to, czy też raczej jego efekty potwierdziły, iż najlepsze polowania dające satysfakcjonujące wyniki zarówno, a właściwie przede wszystkim- myśliwym, ale także i samym nam- organizatorom- w okresie listopadowo- grudniowym.

Z końcem mijającego najdogodniejszego okresu polowań na byki jelenia, za pasem mamy październik i piękne bekowisko, co znacznie niejednemu łowcy ubarwi wspomnień czar z wizyty w łowisku. W trwającym sezonie w rpł przewidziano pozyskanie 9 sztuk danieli-byków. W sezonie 2009/10 bytującą u nas populację danieli zasililiśmy 12 sztukami łań i cieląt - w tym 3 szt. cieląt męskich. Daniele te odłowiono spośród wolno żyjących osobników na terenie OHZ Nr 51 Nadleśnictwa Podanin, gdzie ich populacja została zasilona w ubiegłych latach osobnikami zakupionymi na Węgrzech z terenów, gdzie notowano rekordowe trofea (Gyulai i Szeged). Celem tych działań jest podwyższenie odporności zwierząt i zwiększenie ich jakości hodowlanej. W związku z przeprowadzonym wsiedleniem, w obecnym sezonie zaplanowano pozyskanie jedynie danieli-byków.

Sezon polowań zbliża się do punktu kulminacji, gdyż coraz wyraźniej w powietrzu czuć nadchodzące rykowisko, a i z początkiem trzeciej dekady sierpnia rozpoczyna się upragniony przez wielu myśliwych, królewski okres polowań na szlachetne jelenie byki. Na sezon 2010/11 przewidziane w rocznym planie łowieckim jest do pozyskania ponad dwadzieścia sztuk jeleni byków. Przeważająca część z nich jest przewidziana dla firmy Kahle, z którą współpracujemy od wielu lat. Jednakże istnieje również możliwość odstrzału, przez myśliwych krajowych- ewentualne pytania należy kierować pod adresem nadleśnictwa.

Pośród łowców rogaczy, Św. Hubert darzył również strzelcom zwierzyny czarnej, z całkiem przyzwoitymi wynikami...

Poniżej wyniki dalszych zmagań myśliwych podczas indywidualnych łowów na rogacze...

Tegoroczny sezon łowiecki 2010/11 w OHZ Nadleśnictwa Wałcz otworzyły polowania indywidualne na rogacze. Gośćmi w łowisku byli myśliwi zagraniczni, którzy mieli okazję odwiedzić tutejsze lasy dzięki współpracy z biurem polowań Kahle . W okresie od 11 maja do dnia 30 maja 2010r. sześciu myśliwych w kilkudniowych okresach pozyskało ponad trzydzieści sztuk zwierzyny grubej, z czego ponad dwie trzecie stanowiły sarny rogacze, a pozostała część to dziki. Należy nadmienić, że pozyskanie zwierzyny odbyło się zgodnie z kryteriami selekcji osobniczej. Nad prawidłowym przebiegiem polowań, wyborem zwierzyny do pozyskania oraz udostępnieniem łowiska kontrolę sprawowali pracownicy Nadleśnictwa Wałcz.

W dniu 09 stycznia 2010r. na terenie lasów OHZ 197 przy Nadleśnictwie Wałcz przeprowadzono szkoleniowe polowanie zbiorowe z ambon i stałych stanowisk myśliwskich (metodą szwedzką) dla przedstawicieli OHZ w RDLP Piła i członków PZŁ Piła. Niestety ze względu na trudne warunki pogodowe, silny wiatr, intensywne opady śniegu i niskie temperatury, efekty łowów nie były do końca satysfakcjonujące. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktyczną metodyką organizacji tego typu polowań wraz z wprowadzonymi przez Nadleśnictwo Wałcz innowacjami. Zdobyte doświadczenia będą mogli wykorzystać przy organizacji polowań na terenie pozostałych OHZ-ów lub Kół Łowieckich.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY